Se hvem som vil bli kulturskolerektor etter Trond Nilsen

Ved fristens utløp var det kommet inn 11 søknader til stillingen som rektor på Rakkestad kulturskole.