Ønsker ikke sammenslåing av forliksrådet

Øst-politidistrikt ønsker en sammenslåing av forliksrådene i Rakkestad, Sarpsborg, Aremark og Halden. Det fraråder Rakkestad forliksråd på det sterkeste.