Mange unge velgere er ute av bygda før forhåndsstemmingen begynner. Lars Vegard (20) og Elise (22) vet råd

Selv om forhåndsstemmingen starter først 12. august, er det mulig å stemme allerede nå.