Derfor står ikke disse juletreselgerne på den faste plassen sin i år

På starten av 80-tallet plantet faren til Ida Marie Ruud Stemmedalen (37) de første juletrærne på gården. Den gang var det en liten biinntekt til dyredriften, i dag er juletrærne årsaken til at gården går rundt.