53 barn i Rakkestad drømmer om en julegave

Av

Bare i Rakkestad, drømmer 53 barn og unge om en julegave. Mange lavinntektsfamilier har dessuten behov for mat til jul.