I løpet av torsdagen ble kommunen og politiet oppmerksomme på nye brev som skal være sendt fra den nynazistiske grupperingen Nordfront til Rakkestad kommune. Det er ikke første gangen at den selverklærte «motstandsbevegelsen» har vært aktive i og mot Rakkestad kommune. Tidligere har både Rakkestad Avis, politiet og kommunen mottatt lignende brev, med beskjed om at «den nordiske motstandsgruppa Nordfront har etablert seg i Rakkestad». Den gangen ville politikerne tie det hele i hjel.

Også denne gangen fikk undertegnedes arbeidsplass et kopi av brevet som fikk de folkevalgte i bygda til å steile. Denne gangen har visst Nordfront gått for langt i sine virkemidler, mener politikerne.

Brukte kommunevåpen

Derfor går politikerne altså sammen for å anmelde nynazistene til politiet. Bakgrunnen for anmeldelsen er at Nordfront har trykket Rakkestads kommunevåpen i forbindelse med sitt budskap. Ordfører Ellen Solbrække reagerer kraftig på at Nordfront-bruken av kommunens offisielle symbol. Hun mener det viktig at en nå tar det hele på alvor, selv om en ikke har anelse om hvor mange som står bak brevhendelsene.

– Man vet aldri hva slike miljøer ar kapable til. Jeg tror det er viktig at vi går ut og sier at dette aksepterer vi ikke, sier ordfører Ellen Solbrække til RA.

– De bruker kommunevåpenet vårt. Det er totalt ulovlig og uakseptabelt. Jeg syns de har krysset en grense og da må vi reagere, utdyper ordføreren om brevet adressert til henne og arbeidsplassen Rakkestad kommune. Hun mener at nazistene er i overkant frekke når de bruker det beskyttede kommunevåpenet, som skal være samlende for innbyggerne i bygda.

– De er frekke. Kommunevåpenet våres er beskyttet og tilhører Rakkestad kommune. Det skal i alle fall ikke bli brukt i forbindelse med nazipropaganda, sier ordføreren, som mener at det har vært nok aktivitet fra Nordfront i bygda for en stund, selv om hun ikke tror på at naziorganisasjonen står så sterkt i Rakkestad som de selv hevder.

Politiet etterforsker

Anmeldelsen skal fredag ha vært på vei til Politiet, som da vil gå i gang med etterforskning. Som tidligere, så vet ikke politiet så mye om hvem som kan stå bak ugjerningene, eller hvor stort det påståtte miljøet er i området. I første omgang etterforsker politiet saken på et såkalt «individuelt grunnlag».

– Vi etterforsker hendelsen på et individnivå, da vi er ute etter å finne ut hvem som har gjort det her. Det vil si at vi etterforsker for å finne ut hvem som fysisk har brukt kommunevåpenet og ikke organisasjonen, sier lensmann ved Rakkestad lensmannskontor, Svein Midtskog til Rakkestad Avis.

Selv med flere hendelser med brev og sperringer fra Nordfront den siste tiden, bedyrer lensmannen at det ikke er grunn til å tro at miljøet er særlig stort her i bygda likevel.

– Vi vet ikke hvem som har gjort dette her, men det er ikke grunn til noe hysteri i hvert fall. Vi har heller ikke hørt at noen har følt veldig ubehag, sier han.