Tidligere sogneprest Einar Huglen har lenge gått svanger med ideen om en skulptur som speiler landbruksbygda Rakkestad. Nå har prosjektet blitt en realitet, og torsdag kveld ble utkastet til skulpturen Såmannen vist frem under et møte kulturhuset i regi av Hagelaget og Historielaget.

Utkastet til Såmannen ble vist frem for pressen av skulptøren og billedhuggeren Bjørn Sørvang Hansen og mannen bak ideen, Einar Huglen før møtet startet.

Den tidligere sognepresten har lenge gått med ideen om denne såmannfiguren.

- Våre forfedre sådde, dagens bønder sår, og denne skulpturen gir en åpen utstrakt hånd, og speiler den vennlige bygda, og det er mye fin symbolikk i det, sier Einar Huglen.

Han mener mange vil identifisere seg med en slik figur som ikke virker prangende, men som samtidig har mye å gi tilbake. Planen er å sette den opp utenfor rådhuset, og Rakkestad Kommune er svært positive til dette.

Fra ide til handling

Einar Huglen dannet fort en gruppe bestående av Villy Tjerbo, Eva Bjørnstad og Carl-Erik Larsson. Sammen har de sørget for finansiering og bestilling av skulpturen ved den anerkjente skulptøren og billedkunstneren Bjørn Sørvang Hansen.

Einar Huglen forteller at både industri og næringsliv har bidratt til prosjektet, slik at det blir en realitet.

- Jeg er meget takknemlig for bidragene, sier han og legger til at dette prosjektet ikke skal koste kommunen en eneste krone.

Les mer i Rakkestad Avis fredag