– Man behøver ikke være pensjonist for å komme på møtet. Også de som begynner å tenke på alderdommen og hvordan de skal innrette seg i forhold til bolig kan ha nytte av møtet, sier leder Bjarne Johannessen i Rakkestad Pensjonistforening.

Rakkestad Pensjonistforening og Eldrerådet har tatt initiativet til et temamøte i samarbeid med Rakkestad kommune om velferdsteknologi. På møtet som avholdes tirsdag 17. april i Rakkestad kulturhus blir det foredrag av Helge Kolstad, som representerer Pensjonistforbundet. Han er en av over 200 ambassadører som Pensjonistforeningen har utdannet, og som reiser rundt og forteller og oppmuntrer til å ta i bruk velferdsteknologi.

– Pensjonistforbundet er opptatt av trygghet i alderdommen, sier Johannessen.

– Hele samfunnet må begynne å tenke annerledes. Man kan være hjemme og være trygg lenger enn i dag med hjelp av teknologien i tillegg til de varme hendene. Det er viktig at de varme hendene ikke blir borte, men at de brukes der det trengs mest, påpeker enhetsleder i hjemmebaserte tjenester, Anita Valleraune.

– Varme hender er bestandig viktigst. Velferdsteknologi er et supplement. Det gir en frihet i stedet for en innskrenking. Dette er fremtiden, mener leder Arild Oliversen i eldrerådet i kommunen.

– Vi skal ikke gå fortere fram enn at både ansatte og brukerne henger med, forsikrer seksjonsleder Ann-Helen Lund i Bo og Aktivitetstjenesten.

– Hva slags velferdsteknologi er det snakk om?

– Det er nasjonale føringer på hva det skal satses på. Rakkestad kommune har forholdt oss til de, sier Valleraune.

Som eksempler på velferdsteknologi nevner hun GPS, E-lås og elektronisk medisindispensere. En e-lås monteres på innsiden av døra og kobles opp mot hjemmesykepleierens telefon. Det er telefonen som gir tilgang. I akutte situasjoner vil man kunne få raskere hjelp fordi man ikke er avhengig av å få tak i den som har nøkkelen. GPS kan være fint når noen er kognitivt svekket. Hun understreker at det alltid vil være etter avtale, det er ikke snakk om at noen skal overvåkes.

– Det kan gjøre at du kan gå den turen du er vant til. Men hvis det skjer noe vil du bli funnet.

Det vil også bli gitt litt informasjon om omsorgsboligene som skal bygges bak banken. Man tenker å ta med velferdsteknologi i prosjekteringen i disse boligene. Man må bygge for framtiden, sier Valleraune.

– Vi er også bevisste nå når det bygges nytt på Fladstad for psykisk utviklingshemmede, legger Lund til.