Åpner opp for at kommunen kan ta mer ansvar for utbyggingen på Harlemåsen

Grunneier Peder Harlem vil at kommunen skal kunne delta aktivt i utbyggingen av Harlemåsen boligområde hvis det ikke lar seg realisere med private aktører alene.