Næringslivslederen: - Netthandel er ikke konkurrenten. Det er muligheten

Handelen er i endring. Det må vi følge med på.