Politiet: – Største utfordringen er beruselsesgraden