Får fradele gårdstunet på nabogården

Rakkestad kommune har gitt dispensasjon til å fradele tunet på en landsbrukseiendom som ble kjøpt av nabogården for noen år siden.