Gå til sidens hovedinnhold

Ikke fritt frem å bygge

Artikkelen er over 5 år gammel

Huseiere som vil bygge uten å søke om tillatelse, har et stort behov for eksperthjelp.

Huseiernes Landsforbund (HL) ga rettshjelp til 58.000 medlemmer i 2015. Byggesaker kommer høyt opp på listen over hva folk har spørsmål om.

– Selv om mange tiltak ble unntatt fra søknadsplikt, ble det ikke fritt frem å bygge, sier generalsekretær Peter Batta til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nytt regelverk

I fjor skjedde det store endringer i reglene for hva man kan bygge på egen eiendom.

– Huseier har ansvaret for at det som skal bygges ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for området, plan- og bygningslovgivningen, veiloven, jernbaneloven og annet regelverk. Viktige forenklinger krever altså kunnskap om mange kompliserte lover og regler som må oppfylles, sier Batta.

Ifølge leder for juridisk avdeling i HL, Anders Leisner, er folk opptatt av hva de kan bygge uten å måtte søke om tillatelse.

– Naboer som får nye byggverk inn i synsfeltet, har også reagert, forteller Leisner.

Nye regler om tomtefeste gjorde at også mange hadde behov for rådgivning innenfor dette temaet i løpet av fjoråret.

Ettertraktede avtaler

Husleietvister er som vanlig det enkelttemaet HL får flest henvendelser om.

– Det er viktig at både utleier og leier setter seg godt inn i reglene som gjelder for husleie og bruker gode og sikre leieavtaler, minner advokaten om.

HLs leieavtaler på nynorsk, engelsk, polsk, urdu og arabisk er ettertraktet. I løpet av våren foreligger det nye oversettelser til somali, hindi og tigrinja.

– Pågangen har vært stor etter at vi oppfordret våre medlemmer til å melde sin interesse for utleie til flyktninger med oppholdstillatelse Oversettelsene er stor hjelp for å redusere språkbarrierene mellom utleier og leietaker, sier Batta. (ANB)

Nye regler

  • De viktigste forenklingene i bygningsloven fra 1. juli i fjor var anledningen til å bygge frittliggende bygning inntil 50 kvadratmeter med avstand på én meter fra nabogrensen uten å måtte sende søknad til kommunen.
  • Dette kunne være garasje, uthus, verksted, veksthus eller dukkestue. Kravet om søknad falt også bort for tilbygg inntil 15 kvadratmeter, levegg med visse begrensninger, mindre støttemur og mindre fylling eller planering av terreng.

Kommentarer til denne saken