Nå har rådmannen gitt svar på hvor dyrt det er å bo og bygge i Rakkestad

Han har sammenlignet gebyrer i Rakkestad med andre kommuner.