– Kommunen bør fokusere enda mer på integrering

Rakkestad er en av de 235 kommunene som blir bedt om å bosette flyktninger til neste år. Men rådmannen mener Rakkestad bør si nei.