(Fredriksstad Blad)

– Det er all grunn til å være obs på situasjonen, som er veldig lik den i 1995 med mye snø i fjellet og en lang kuldeperiode. Blir det plutselig varme og mye nedbør, vil forholdene ligge til rette for en skikkelig vårflom, sier Øyvind Paasche ved Bjerknessenteret og prosjektleder for Hordaflom.

Flommen i 1995 gjorde skader på i underkant av to tusen gårdsbruk og kostet samfunnet rundt to millioner kroner. Det gikk også liv tapt.

Ifølge NVE ligger det nå 30 til 50 prosent mer snø enn normalt i hele Sør-Norge, mens det i enkelte lavereliggende områder ligger mer enn tre ganger så mye snø til vanlig.

Det store problemet oppstår hvis denne snøen smelter i løpet av kort tid, i stedet for å smelte bort gradvis over tid.

– I så fall ligger til an til å bli en ganske betydelig flom på Østlandet, sier han. Per nå er det ingenting som tyder på værskifte i Sør-Norge med det første.

Ifølge Paasche er det grunn til å være bekymret dersom vi nærmer oss mai uten at det har vært noe særlig mildvær, Varmeperioder i april kan bidra mye slik at smeltingen skjer gradvis.

Ved storflommen i 1995 begynte ikke temperaturene å stige før 22. mai, og da samtidig som det kom mye nedbør.