– Vi trenger å spre informasjon om at vi trenger tips til både kommuner, historielag, lokalsamfunn, lokale bondeforeninger, og lokale reiselivsorganisasjoner, sier produksjonsleder i Strix Televisjon, Magnhild Flatøy Kolstadbråten i en pressemelding.

Hun sier det ikke er så lenge siden de var i Østfold sist og at de i denne omgang er mest interessert i tips til potensielle gårder som ligger kystnært, men det er flere andre kriterier som også ligger til grunn for valg av gård.

– Konseptet går jo ut på en reise 100 år tilbake i tid. Det innebærer at gården helst ikke må være i nærheten av en trafikkert vei vi ikke får stengt, moderne hus eller annet som for eksempel høyspentmaster. Mindre strømstolper kan vi fjerne. Og helst bør gården ligge helt for seg selv, men det bør være bilvei neste helt inn til gården. Stedet må også være i nærheten av badevann, enten det er sjø, innsjø eller tjern, og ha gode solforhold. Det kan gjerne ha en varm lomme om det finnes. I tillegg må de være dyrkbar jord, sier produksjonslederen.

Hun legger til at det selvsagt er en fordel at det ser gammelt ut og at det finnes både et bolighus og en låve.

– Men en del infrastruktur og bygg som trengs kan endres eller settes opp midlertidig, sier Flatøy Kolstadbråten, som sier alle tips til gårder med bilder og kontaktinfo til eiere om det er tilgjengelig, kan sendes på e-post til: [email protected]