Vil rive denne hytta og sette opp ny – møter motbør

Både administrasjonen og fylkesmannen er negative til en hytteiers ønske om å rive en gammel falleferdig hytte og sette opp en over dobbelt så stor hytte i et område hvor det ikke er tillatt med fritidsbebyggelse.