Boligeier fikk omregulert friområde for å bygge garasje

Et friområde på cirka 90 kvadratmeter omreguleres til boligformål. Men det godkjennes kun at det settes opp en garasje der og ved tegn på utgliding vil arbeidet bli stanset.