Stenrød-reven felt av egen grådighet

«Det er rev som rev skal lure» heter det i et gammelt ordtak. For Stenrød-reven kunne det ikke passet bedre.