– Det er viktig å huske på at det knytter seg usikkerhet og risiko til prosjektet

Grunneierne i Harlemåsen boligområde har fått et formelt tilbud fra Rakkestad kommune.