(Fredriksstad Blad)

[NETTAVISEN:] Det er nå et halvt år siden den siste FM-senderen i det nasjonale radionettet ble skrudd av, og radio skulle få sitt digitale gjennombrudd.

Fasiten de offisielle PPM-tallene fra Kantar TNS, viser at radiokanalene har opplevd en dramatisk lytterflukt:

  • Gjennom 2016 var lyttertallene på radio stabile.
  • Den siste måneden hvor hele FM-nettet var i drift, lyttet 68,3 prosent av befolkningen på radio daglig.
  • I desember 2017, da de siste regionene ble skrudd av, var dekningen redusert til 59,4 prosent.
  • Og tallene for mai 2018 viser nå at andelen nordmenn som lytter til radio daglig er redusert til 56,3 prosent.

Det betyr det at 540.000 radiolyttere har forsvunnet etter at FM-slukkingen startet.

(Saken fortsetter under bildet)

Mai-tallene er noe preget av streik i NRK. Under streiken sluttet en del lyttere å høre på radio, mens mange tok veien over til de kommersielle kanalene.

Tall fra etter streiken tyder på at oppsvinget til både P4-gruppen og Bauer var midlertidig.

P4-gruppen består hovedsakelig av kanalene P4-P10 og NRJ, mens Bauer blant annet står bak Radio Norge, Radio 1, Kiss og Radio Rock.

Lytter kortere enn før

PPM-tallene sier også noe om hvor mye den gjennomsnittlige nordmannen lytter til radio, og den viser en nedgang på 12 minutter daglig på rundt halvannet år.

  • 2016: Gjennomsnittlig 85 minutter hver dag
  • 2017: Gjennomsnittlig 79 minutter hver dag
  • 2018*: Gjennomsnittlig 73 minutter hver dag (*basert på siste 8-ukersrapport)

- PPM gir et nøyaktig bilde

Det har vært noe uenighet i bransjen om PPM-tallene gir et nøyaktig nok bilde av den faktiske radiolyttingen i befolkningen.

PPM-baserer seg på en enhet som rundt 1500 personer bærer rundt som lytter etter radiosendinger der personene er. Radiosendinger er kodet med et spesielt signal som forteller systemet at det er en bestemt radiokanal. Det er derfor en del feilkilder, inkludert at det er vanskelig å registrere bruk av hodetelefoner – og ikke minst at den daglige oppførselen til 4,5 millioner nordmenn avgjøres av et fåtall med måler.

P4-gruppens direktør Kenneth Andersen sier til Nettavisen at tallene fra PPM gir et godt bilde av radios utvikling:

– Vi mener PPM gir et nøyaktig og godt bilde av radiolyttingen i Norge, sier Andersen.

Han bekrefter at radio er i en fallende trend:

– Radio har, som alle andre tradisjonelle massemedier, lavere daglig dekning i 2018 enn i 2016. Det er en utvikling radio deler med TV, avis, magasin og så videre, selv om radio faller mindre enn de andre og har større stabilitet, sier Andersen.

De som lytter, lytter mer

Han viser til interne tall som viser at de som faktisk hører på radio, hører mer på radio enn før:

– Når du refererer til lyttertid fra midten av 80-tallet til lave 70, så er det lyttertid i hele befolkningen 12+. Det er altså «lyttertid» fordelt også på folk som ikke lytter på radio. Det er altså et tall som i hovedsak reflekterer dekningsfallet, ikke til mindre tidsbruk blant dem som faktisk hører på radio.

– Lyttertiden blant dem som hører på radio er økende og er for eksempel 3 minutter høyere i Q1-18 enn i Q1-16. 123 min i Q1-16 vs 126 min i Q1-18. De som hører på radio, bruker altså mer tid på oss.

– I hvilken grad påvirker Podcast lyttingen?

– Podcast måles ikke i PPM, så hvorvidt det påvirker radiolyttingen kan man ikke si noe sikkert om.

Misfornøyd med at det fortsatt eksisterer FM-sendinger

Det som ikke kommer fram i de såkalte PPM-tallene, er suksessen til de radiokanalene som fortsatt er igjen på FM-båndet. En rekke lokalradiostasjoner har nemlig fortsatt lov å sende på FM-båndet fram til 2022. Unntaket er i storbyene.

Bakgrunnen er blant annet at NRK, P4 og Bauer i praksis har monopol på DAB-nettet, og det er ikke plass til lokalradiostasjonene. 

Etter at de store skrudde av sine FM-sendinger, har mange lyttere hoppet over på alternativene som er igjen på FM. Samtidig har de lokale radiostasjonene har gjort sitt for å forsøke å dekke blant annet Oslo med sendere som er plassert utenfor hovedstaden, med det som blir beskrevet som ulovlig høy sendestyrke.

P4-gruppen har derfor sendt et klagebrev til Kulturdepartementet der de ber om hjelp til å stoppe konkurransen fra FM:

– Premisset for investeringene og overgangen til DAB var at vi ikke skulle ha FM-sendinger i de store byene etter desember i fjor. Nå sendes det ulovlig, og det ber vi departementet om hjelp til å få slutt på, sa Andresen til Klassekampen i forrige måned.