Bygget først og søkte om dispensasjon etterpå

En degernesing bygget en garasje som er mer enn dobbelt så stor som det som er lov uten å søke. Kun to politikere ville ikke gi dispensasjon.