Gebyret for feiing øker med 30 prosent

Gebyr for feiing settes opp med 30 prosent i 2020 fordi Rakkestad kommune nå har betydelige underskudd på framstilling og levering av disse tjenestene.