Faren og skog- og gressbranner er ekstremt stor over hele distriktet om dagen, og brannvesenet tar ingen sjanser når det gjelder bruk av åpen ild.

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Dette gjelder også griller. I Rakkestad vet vi at brannvesenet ved flere anledninger har måttet rykke ut til badeplassen Kolbjørnsviksjøen for å be folk om å slukke engangsgrillen.

Flere steder i landet har det også blitt oppfordret til å droppe grilling i egen hage.

Dette gjelder foreløpig ikke Indre Østfold.

Lørdag er brannvesent aktivt ute for å stoppe eventuelle lovbrytere.

– Vi har mange biler ute i distriktet vårt for å slokke griller nå. Vi oppfordrer folk til ikke å tenne grillen. Skog - og gressbrann faren er ekstremt stor nå.