Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag så ingen grunn til forhandlinger med staten etter at deres tilbud i jordbruksoppgjøret var hele 1,3 milliarder kroner lavere enn hva landbruksorganisasjonene krevde. Lørdag ble bruddet i oppgjøret et faktum og reaksjonene blant bøndene har ikke latt vente på seg. Heller ikke i Rakkestad.

- Det er lagt ut noen rundballer med meldinger på, sier leder i Rakkestad bondelag, Arthur Knutsen.

Han står ikke selv bak handlingene, men støtter kollegenes ønske om å vise sin misnøye.

- Det er i alle fall en måte å si i fra på, sier han.

- Jeg støtter det ikke hvis det blir til hinder for trafikken, men å sette opp rundballer på en parkeringsplass kan ikke være noe problem.

Kampklare

For Knutsen la ikke skjul på at han og kollegene var klare for kamp etter at staten la fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, på 900 millioner kroner, onsdag i forrige uke.

-Det er en relativt klar murring her. Mer enn ellers, sa Knutsen til Rakkestad Avis torsdag.

Bondelagsleder i Degernes, Svein Iver Gjøby, merket også misnøye blant sine kolleger.

-Jeg har inntrykk av at de er kampklare, sa Gjøby.

Allerede onsdag kveld, etter en samling med andre bondelagsledere i Østfold, hadde de aksjonsplanene klare ved et eventuelt brudd.

-Jeg kan ikke si hva vi har planlagt, men jeg tror det blir synlig, sa Knutsen.

Ønsker 5 øre per brød

Statens tilbud på 900 millioner kroner vil bety en inntektsøkning på 4,5 prosent, eller i underkant av 13.000 kroner, per årsverk neste år, ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Dette er langt fra kravet på 2,2 milliarder kroner, eller rundt 50.000 kroner per årsverk, som Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte i slutten av forrige måned.

Arthur Knutsen har valgt å bryte ned tallene for lettere å se på en av forskjellene mellom bøndenes krav og statens tilbud.

-Kravet fra bøndene var en økning på ca 20 øre for en kilo matkorn, sier bondelagslederen, og forklarer at man får rundt fire brød på en kilo korn.

Det vil si at kravet fra kornbøndene enkelt fortalt er 5 øre ekstra per brød.

-Men tilbudet fra staten er på 8 øre totalt, så da er de klare til å gi 2 øre per brød, sier Knutsen, som dermed ikke var fornøyd.

Bekymret for framtida

For verken Knutsen eller bondelagslederen i Degernes, Svein Iver Gjøby, synes kravet er urimelig.

-Kravet ligger vel der det burde, sier Gjøby.

-Vi ligger langt etter lønnsnivåene til andre arbeidsgrupper.

Når årets tilbud i tillegg, ifølge Nationen, er 4400 kroner mindre enn det andre grupper i samfunnet er venta å få i inntektsvekst i år, er bondelagslederne bekymret for jordbrukets fremtidige arbeidskraft.

-Bøndene har hatt store kostnadsøkninger og vi må følge med i utviklingen, hvis ikke blir ikke rekrutteringen stor nok og god nok, sier Knutsen.

Det kan få stor betydning for et jordbrukssamfunn som Rakkestad.

-Hvis ikke de unge synes denne næringen har nok å tilby velger de noe annet, sier Knutsen.