NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekt hardest

NAF mener økte bompenger rammer usosialt – og slår i bordet med en fersk undersøkelse som viser at nesten 40 prosent av de med lavest inntekt får pengeutfordringer med en økning i bompengene på under 500 kroner måneden.