(Fredriksstad Blad)

- Vi trenger dagens motivasjon for elbilbruk. Norge er langt fremme på elbilsalg, men fortsatt velger over 70 prosent noe annet enn elbil - og vi skal ned til 0 prosent på under 7 år.

Det sier leder i Elbilforeningen Christina Bu til Nettavisen om hvorfor de nå jobber for å endre hvordan bompenger skal fases inn for elbiler.

Elbilbetaling kan innføres allerede i år

I dag er elbiler helt fritatt for bompenger, men etter hvert som elbilene blir stadig flere, er de fleste enige om at elbiler må ta en større del av bompengeregningen.

Oslo har ligget an til å bli først ute med en gradvis innføring av bompenger i 2019 med 10 kroner per passering, og den overordnede strategien er at elbiler over tid aldri skal betale mer enn halv takst av alle bilrelaterte avgifter.

Men nylig presenterte regjeringen planer som åpner for at elbiler skal måtte begynne å betale 50 prosent av vanlig takst i bomstasjoner allerede i løpet av året. Premisset var at dette skal kunne bestemmes lokalt, men at alle nye bomstasjoner som skal åpnes skal ha 50 prosent fra første dag.

- Den nye ordningen er at lokale myndigheter får anledning til å sette bomtaksten for elbiler fra 0 til 50% av ordinær bomtakst i prosjektene. Takstnivået skal forankres i lokalpolitiske vedtak. I planlegging av nye veiprosjekter tas det utgangspunkt i en takst for elbiler på 50% av ordinær takst men lokale myndigheter kan nå velge å sette elbiltaksten lavere eller til 0, sier 1. nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen Kari Kjønaas Kjos til Nettavisen.

Det er Kommunalkomiteen som behandler det nye regelverket.

Vil ha en helt annen løsning

Bu mener dette går altfor fort frem, og jobbet for et alternativ der elbilers bombetaling i stedet trappes opp basert på hvor stor elbilandel hver enkelt bomstasjon har i løpet av et år.

- Vi foreslår at elbilister skal betale bompenger, men vi foreslår en mer gradvis innfasing, sier Bu.

  • 0-24 prosent: Ingen elbiltakst
  • 25-49 prosent: Elbiler betaler 25 prosent av normalt takst
  • 50+ prosent: Elbiler betaler 50 prosent av normal takst

Basert på dagens elbiltall betyr det at ingen av bomstasjonene i Norge ville innføre elbilbetaling.

Fem år til full betaling i Oslo

- Når regner dere med at det blir 50 prosent takst med deres løsning?

- Det er vanskelig å spå om fremtiden, men hvis man legger til grunn dagens utvikling i elbilsalget, så er vi der om fem år i Oslo. I Oslo utgjorde elbilene 15,9 prosent av passeringene i april - noe som betyr at over 8 av 10 biler som passerer bomringen i dag er bensin- eller dieselbiler, sier Bu.

- At elbilene skal betale mindre, betyr jo at andre må betale mer. Er det rettferdig - særlig med tanke på at etterspørselen etter elbiler allerede er høyere enn tilbudet?

Stor oversikt: Så lenge må du vente på ny elbil hvis du bestiller nå

- Lavere sats på elbiler er en miljørabatt, og det kommer hele samfunnet til gode. Vi foreslår at elbilister skal betale, men at det skal fases inn basert på lokale forhold.

- Det varierer ganske mye hvor langt man har kommet på elbilfroten rundt om i landet, og det er fortsatt utfordringer med rekkevidde og ladestasjoner enkelte steder. Mens Bergen i dag har 17 prosent elbilandel gjennom bomringen, har Harstad 3,6 prosent. Da er det for tidlig å kjøre flatt med 50 prosent over hele landet, sier Bu.