Fikk dispensasjon på både gesimshøyde og tomtestørrelse

Rakkestad kommune ga dispensasjon fra regulert tomtestørrelse og byggehøyde på en eiendom på Prestegårdsskogen boligområde.