Får kjøpe litt av grøntarealet for å bygge carport

En boligeier får kjøpe deler av tilliggende areal for å få plass til en carport.