Mangler barnehageplasser – vil løse det med modulbygg og friluftsgruppe

Årets hovedopptak viser at kommunen mangler 18 barnehageplasser til høsten. Dette er tenkt løst ved å sette opp et modulbygg for de eldste barna ved Kirkeng barnehage.