Viltnemnda i Rakkestad:– Ring oss uansett!

Hvert år blir det registrert over 10 000 kollisjoner mellom kjøretøy og elg, hjort, rådyr og andre dyr. Det har vært flere viltpåkjørsler i Rakkestad de siste ukene.