Det omdiskuterte dyret er på vei til å slå seg ned i Indre Østfold – kan få skumle konsekvenser

– Det er ingen tvil om at villsvinet kommer til å komme til Indre Østfold i all overskuelig framtid.