Det er oppfordringen fra rørlegger hos Comfortbutikken OM Støles Rørhandel AS, Morten Erik Olsen. Han har selv observert flere rakstinger som har slukket tørsten ved å fylle vann i flaskene fra fontenen i parken Kong Oscars Hage ved Liensgården.

- Fontenen var ute av drift en stund, men vi har nå montert et nytt og bedre pumpeanlegg. Vannet resirkuleres og står på fra morgen til kveld. Dette er med andre ord ikke drikkevann og det er bekymringsverdig at folk fyller vannflaskene sine med dette vannet, sier Olsen, som nå håper denne advarselen får bukt med problemet.