Registrert viktig ulv innenfor Linnekleppenreviret i Rakkestad

Foto: Lars Gangås/Staten naturoppsyn.

Foto: Lars Gangås/Staten naturoppsyn.

Artikkelen er over 1 år gammel

1. oktober gikk startskuddet for vinterens registrering av ulv i Norge. Så langt i vinter har det vært lite sporsnø, men DNA-prøver har begynt å komme inn til analyser hos Rovdata. Nå har det blitt registrert en genetisk viktig i Rakkestad kommune.

DEL

Det gjennomføres en årlig bestandsregistrering av ulv i Skandinavia i perioden fra 1. oktober til 31. mars. De viktigste metodene er sporing på snø og innsamling av urin og ekskrementer for DNA-analyser.

– Vi har så langt analysert 27 DNA-prøver som er samlet inn etter 1. oktober. Fra disse er 15 ulike individer identifisert, som er lagt inn i ulvetelleren, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Du kan følge med på DNA-registreringen av ulv i Rovdatas ulveteller, som oppdateres fortløpende gjennom vinteren etter hvert som resultater fra prøver blir klare.

Ny sesong – ny teller

Fram til nå har du i ulvetelleren kunne følge med på individer som er registrert fra DNA i Norge utenfor overvåkingssesongen, fra mai til september. I sommer ble det totalt registrert 62 individer ved DNA-prøver.

– Sommerstid ønsker forvaltningen løpende informasjon om ulver på vandring utenfor ulvesonen og hvorvidt noen av dem kan være såkalt genetisk viktige individer, det vil si nye immigranter eller avkom av immigranter, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

– Ingen av ulvene som ble registrert utenfor ulvesonen i sommer tilhørte denne kategorien og som tidligere år var de aller fleste født i svenske revir. Derimot registrerte vi en genetisk viktig ulv innenfor sonen i Rakkestad kommune, innenfor det gamle Linnekleppenreviret. Denne hannulven er født Tiveden i Örebros län og har finskrussisk mor, utdyper Flagstad.

LES OGSÅ: Skal overvåke én spesiell ulv som er påvist i Rakkestad(+)

Han oppfordrer til ekstra fokus på innsamling av DNA-prøver i nordre Østfold for å kartlegge hvorvidt ulven fortsatt er i området.

Vil ha tips om ulv og spor

I tillegg til DNA-overvåkingen av ulv hentes det inn omfattende informasjon blant annet gjennom sporing på snø og oppfølging av meldinger fra publikum. Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for feltarbeidet på ulv i Norge, med Høgskolen i Innlandet (INN) som underleverandør.

Feltmannskapene står klare til å ta imot tips om ulv og spor og andre sportegn i de kommende månedene.

– Alle observasjoner av ulv kan være interessante og vi vil spesielt ha tips der det er mistanke om yngling av ulv. Alle dokumenterte ulver teller med i vinterens bestandstall, forteller Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i Statens naturoppsyn.

Han oppfordrer alle som skal melde om observasjoner til å ta direkte kontakt med en rovviltkontakt på telefon. Oversikt over rovviltkontakter finner du her.

Kilde: rovdata.no


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken