Statens vegvesen samarbeider tett med Forsvaret i forbindelse med NATO-øvelsen som har satt et tydelig preg på veiene gjennom Østfold.

– For oss er Trident Juncture mer enn en øvelse, det er en høyst reell situasjon. Vi får en stor økning i militær transport gjennom tett befolkede områder og på høyt trafikkerte veier. Det er i seg selv en utfordring. Vi har et godt og tett samarbeid med Forsvaret og har etablert gode rutiner for å holde hverandre oppdatert, slik at ulempene for sivilsamfunnet blir minst mulig, uttaler Anders Hovdum i Vegdirektoratet i pressemeldingen som ble sendt ut onsdag.

Øker til 250 kjøretøy daglig

I september var det i snitt 150 militære kjøretøy på veiene hver dag som følge av øvelsen, melder Statens vegvesen.

I oktober og frem til feltøvelsen i månedsskiftet oktober-november ventes det i snitt 250 kjøretøy daglig på veiene.

Antallet militære kjøretøy er ikke utfordrende i seg selv, anser veivesenet:

– Hvert døgn passerer det for eksempel over 40.000 kjøretøy på E6 mellom Moss og Oslo.

– Kjøremønster gir utfordringer

– Det er kjøremønsteret som potensielt kan by på utfordringer, fremholder Statens vegvesen i sin pressemelding, og forklarer:

– For det første opererer de militære kjøretøyene i hovedsak i kolonner. For det andre kjører de ofte saktere enn mye av den øvrige trafikken. Kolonnene vil holde en hastighet på rundt 50-60 km/t.

– Kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og det at de kjører saktere enn øvrig trafikk, kan føre til forsinkelser, uttaler Fred Anton Mykland i Statens vegvesen Region øst.

Mest trafikk fra Fredrikstad

På Østlandet kommer det meste av materiell og kjøretøy inn via Borg Havn i Fredrikstad. Derfra fraktes det i retning øvingsområdene nord i Hedmark og Oppland, opplyser veivesenet.

I Midt-Norge kommer militært materiell og personell til havnene Hammernesodden i Namdalseid, Fiborgtangen i Skogn, Orkanger og Åndalsnes. Det vil være mest trafikk langs E136 Åndalsnes - Dombås, E6 Skogn – Ulsberg, E39 Klett – Molde, fv. 30 Støren – Tynset, fv. 31 Røros – Vauldalen, fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra og rv. 3 Ulsberg – Elverum.

Økende trafikk neste ukene

– Aktiviteten vil øke frem til NATO-øvelsen starter i slutten av oktober. Så grunn av de militære kolonnene, uttaler Ruth Myklebust i Statens vegvesen Region midt.

Selve øvelsen foregår i oktober og november. Men det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen.

Så langt er kolonnekjøringen avviklet uten vesentlige forsinkelser. Det er inntrykket Statens vegvesen sitter igjen med snart fire uker etter at det første skipet kom til Borg Havn.

– Tilbakemeldingene vi har fått av transportbransjen tyder på at den militære trafikken så langt ikke har ført til vesentlige forsinkelser for transportørene, forteller Mykland i Statens vegvesen region øst.

Informerer transportbransjen

Transportbransjen får informasjon om trafikkavviklingen hver dag, opplyser Statens vegvesen i onsdagens pressemelding.

– Dette er basert på informasjon fra Forsvaret, som Statens vegvesen kan videreformidle. På den måten bistår vi transportørene i å planlegge logistikken sin best mulig.

Informasjonen har, ifølge Statens vegvesen, ført til at noen av aktørene har planlagt og forberedt tiltak som kan iverksettes dersom trafikken skaper forsinkelser som byr på problemer for driften deres.

I tillegg informerer Vegtrafikksentralen øvrige trafikanter i vegmeldingene og på Twitter.