Gå til sidens hovedinnhold

Henter inn tilbud på dobbeltdekkere til Østfoldbanen

Artikkelen er over 3 år gammel

For å øke kapasiteten på Østfoldbanen, ber statens togmateriellselskap, Norske Tog, nå om anbud på toetasjes tog.

I et kommentar i Moss Avis femte september, skrev samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at Jernbanedirektoratet vurderer hvilke forbedringer det er mulig å innføre på kort sikt for at togtilbudet på Østfoldbanen skal bli bedre. Ifølge Solvik-Olsen skulle direktoratet se spesielt på hvilke muligheter som finnes for å øke kapasiteten ved å sette inn dobbeltdekkere som innsatstog i rushtiden, og om InterCity-togene på strekningen Oslo-Halden kan stoppe på Ås utenom rushtiden.

Ifølge Dagens næringsliv er arbeidene med å skaffe dobbeltdekkere allerede igang, og Norske Tog skal nå lyse ut anbud for slike tog.

– Fristen for å levere tilbud blir trolig rundt årsskiftet. Den formelle utlysningen kan ventes om kort tid, sier materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog as til avisen.

Standard

Selskapet som ble opprettet i forbindelse med jernbanereformen skal eie og forvalte togmateriellet som igjen leies ut til togoperatørene. Ifølge avisen er det Jernbanedirektoratet som har pålagt Norske Tog å innhente tilbud på dobbeltdekker-tog for å løse situasjonen med overfylte tog på Østfoldbanen. For at det skal gå kjappere å få toetasjes-togene på skinner, vil selskapet ta sikte på å leie standardmateriell som allerede brukes i andre land. Slike tog er i bruk i flere europeiske land, blant annet i Danmark.

- I vår ble det sendt ut en forespørsel for å kartlegge markedet, en såkalt RFI, Request for interest, noe som har resultert i flere interesserte leverandører. Nå kommer selve forespørselen, så skal vi vurdere tilbudene når vi får dem inn, sier Dagfinn Berge som er direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet i en pressemelding.

Forslaget om dobbeltdekkere for å bedre kapastitet og komfort på pendlerstrekningene rundt Oslo har også vært lagt frem for noen år siden, men ble den gang lagt i skuffen.

– Det er en skam at det ikke har vært tatt skritt for å skaffe dobbeltdekkere for lenge siden, sier leder Willy Frantzen i Follo og Østfold pendlerforening til Dagens næringsliv.

Et annet tiltak som er under vurdering for å øke kapasiteten, er å få flere avganger sør for Ski før utbyggingen gjennom Moss er ferdig. En mulig løsning er å bygge et vendespor som kan betjene Ås og eventuelt Vestby stasjoner.

Kommentarer til denne saken