I nesten fire uker har sykehuset bedt besøkende holde seg borte på grunn av stor smittefare rundt influensa og omgangssyke.

– For å unngå smittespredning oppfordrer vi publikum om å begrense antall besøk. I utgangspunktet ønsker vi at pasienter bare får ett besøk av én person daglig, uttalte sykehusledelsen den gangen.

Men nå er altså den største smittefaren over.

– Det er mindre influensa og omgangssyke, og derfor kommer vi trolig til å oppheve besøksforbudet i løpet av tirsdag, sier Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold.