Sykehuset har gått til innkjøp av en digital PET/CT, som det altså ikke finnes maken til i Norge - og knapt nok i resten av verden, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Dette er en verdensnyhet. Vi er utrolig glad for at vi har fått slikt utstyr til Sykehuset Østfold. Takk til alle som har jobbet for å få til det. Nå gleder vi oss til å ta imot pasientene, sier seksjonsleder Hanne Walther ved avdeling for bildediagnostikk.

Denne maskinen lå ikke inne i budsjettene da det nye sykehuset på Kalnes ble planlagt. Prisen var nok en medvirkende faktor. For en digital PET/CT koster 20 millioner kroner, og er dermed den største enkeltinvesteringen i det nye sykehuset.

– Men dette er framtidas teknologi, og dette utstyret kommer til å gå varmt ganske raskt. Dette utstyret er ikke kjøpt inn for å stå til pynt, kommenterer administrerende direktør Just Ebbesen.

Rask og sikker diagnose

Maskinen vil først og fremst gjøre det mulig å stille raskere og sikrere kreftdiagnoser hos pasienter i Østfold.

Men en PET/CT kan også brukes i behanding og utredning av andre sykdommer.

Sjef for avdeling for bildediagnostikk, Eivind Reitan, forklarer hvordan utstyret virker:

– Det benyttes hybridteknologi. Kombinasjonen nukleærmedisinsk teknikk og radiologisk CT-teknikk gjør det enklere å oppdage kreftceller hos pasientene. I tillegg vil den samme teknologien brukes ved evaluering av behandling hos kreftpasienter, som betyr at vi kan justere medisinbruk tidligere.

Det betyr en gevinst for pasientene, samt at sykehuset vil spare utgifter til medisinbruk.

Dobbelt så rask

Sykehuset Østfold har hatt en PET/CT til låns i et drøyt år. Så de ansatte har fått god opplæring i bruk av utstyret.

Fordelen med den nye maskinen er at den er langt raskere, slik at flere pasienter kan bli utredet.

– Den nye maskinen er dobbelt så rask som den gamle. Derfor kan vi også ta imot nesten dobbelt så mange pasienter nå, forklarer Walther.

Seksjonslederen og hennes kolleger gleder seg til å ta imot pasientene.

– I tillegg til gevinster som bedre diagnostikk og oppfølging av pasienter, gir PET/CT oss gode muligheter til forskning. Vi har ventet så lenge på dette, sier Hanne Walther.

PET/CT

  • PET/CT er en undersøkelse der kroppen scannes etter at et radioaktivt sporstopp blandet med druesukker injiseres i kroppen.
  • Denne undersøkelsen kan påvise ulike sykdommer, for eksempel kreft.
  • Kreftceller har en atypisk forbrenning av druesukker og kreftceller kan på den måten oppdages.