I fjor brukte sykehuset 110 millioner kroner på pasientreiser. Det er bruk av drosjer som har økt aller mest.

Budsjettet var på 80 millioner kroner, det gir et overforbruk på 30 millioner kroner. Nå vil sykehuset jobbe for å få ned kostnadene til pasientreiser.

– Overforbruket på 30 millioner tilsvarer driften av en stor sengepost i sykehuset, sier klinikksjef akuttmedisin i Sykehuset Østfold, Liv Marit Sundstøl til Sarpsborg Arbeiderblad.

Sykehuset betaler for all transport

Hun tror mange ikke er klar over at all pasienttransport, også hvis du får drosje hjemmefra til for eksempel fastlege eller fysioterapeut, dekkes av sykehuset.

– Det betyr igjen at disse pengene tas av det samme budsjettet som brukes til pasientbehandling. Bruker vi for mye på transport, har vi mindre penger til å bruke på behandling av pasientene, sier Sundstøl til sykehusets nettside.

– Har et selvstendig ansvar

Ifølge klinikksjefen har pasienter et selvstendig ansvar for å komme til og fra undersøkelse og behandling.

– Behandlere skal kun skrive ut rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre selv, sier Sundstøl.

Hun tror pasienter kvier seg for å reise med buss fordi det er uvant.

– En del tror også at det er vanskelig å få parkert bilen ved sykehuset hvis man kjører selv eller får familie eller venner til å kjøre seg. Men dette stemmer ikke. Det er godt med parkeringsplasser både på Kalnes og i Moss, kommenterer Sundstøl.