Det sier jordmor og seksjonsleder Anika Knutsson til Sykehuset Østfolds hjemmesider.

På Kalnes er det nemlig en real babyboom nå i vinterferien. Fra mandag til fredag denne uka er det blitt født hele 52 barn. Og det er mye!

– Om fødestuene hadde hatt like høy aktivitet hele året, ville det blitt født over 3.700 barn ved sykehuset årlig, mens det korrekte tallet er 2.870 i 2017, skriver sykehuset. 

At så mange bestemmer seg for å komme til verden samtidig fører naturligvis til hektiske dager for de ansatte.

– Her trår alle til, og denne uken har alle vi fire som er seksjonsledere vært opptatt med fødende og med å ta imot barn. Og alle fire er enige om at det er veldig hyggelig å kunne være aktivt med i driften, sier Knutsson.

Fortsatt har de barselrom nok slik at både mamma og pappa kan være på sykehuset hele tiden.

Totalt er det ni fødestuer og 30 barselrom. I tillegg har kvinneklinikken ansvaret for sju observasjonsrom for gravide som må legges inn i løpet av svangerskapet, og ni pasientrom for gynekologiske pasienter.