Dette er de farligste svingene i Rakkestad

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger. Det viser en omfattende studie av 11.195 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Østfold. Her er de farligste svingene i Rakkestad kommune.