Plakatene vil bli stående fram til skogbrannfaren har kommet ned på et akseptabelt nivå.

– Vi ber om at publikum respekterer totalforbudet, lar plakatene stå og i tillegg hjelper til og spre informasjonen hvis noen ikke har klart å lese plakatene.

Plakaten er laget etter en idé fra en lokal grunneier, Hans Hansen. Brannsjefen tente på ideen.

– De små plakatene er det ingen som gidder å lese, dere burde hatt noe stort som folk må kjøre forbi, sa han til meg fredag. Jeg syntes det var en kjempegod idé og fikk Flexidekor til å trykke opp plakater fredag kveld, forteller Romfog.

Også brannvesen andre steder synes ideen er god og gjør nå det samme.

Totalforbud mot åpen ild

Det er alvor nå. NSB har stoppet planlagt vedlikeholdsarbeid på grunn av skogbrannfaren. Og skogbruket blir tvunget til å ta hensyn til brannfaren.

LES OGSÅ: Bane Nor tør ikke utføre arbeid på Østfoldbanen 

– Maskiner som benyttes ved skogsdrift kan starte brann. De som har livsgrunnlaget sitt i skogsdrift kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann, sier brannsjefen.

– Så tørt og så høy skogbrannindeks kan jeg ikke huske vi har hatt i mine 26 år i brannvesenet, derfor er det innført totalforbud mot åpen ild i og i nærheten av skog og mark.

LES OGSÅ: Nå er det totalforbud mot å gjøre opp åpen ild – også ved vannet 

Rakkestad Brannvesen har fått mange henvendelser etter at totalforbudet mot åpen ild i nærheten av skog og mark er innført i distriktet.

– Mange har planlagt turer i finværet, og ønsker å vite hva som defineres som åpen ild. Derfor ønsker vi å presisere at primus, og andre kokeapparater med brennstoff, også hører inn under denne definisjonen, sier brannsjefen.

Han gjentar for ordens skyld:

  • Det er ikke lov å bruke grill av noe slag, med unntak på egen veranda. Bor du tett på skogen må du vurdere dette også.
  • Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente bålplassene.
  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål.

Kort og godt – all åpen ild er forbudt i og i nærheten av skog og mark.

LES OGSÅ: Skogbrannvaktflyet er på vingene 

LES OGSÅ: Per Evensen har blitt hasteutkalt til Linnekleppen 

– Årsaken til totalforbudet er enkel. Det varme, fine været gjør det fryktelig tørt. Vi ønsker på ingen måte å legge noen demper på gleden over den tidlige sommeren, men håper dere kan nyte kald turmat fram til skogbrannfaren er over, sier Romfog og legger til, fortvil ikke, regnet kommer nok til slutt!

Hvis du oppdager brann, ring brannvesenets nødtelefon 110 umiddelbart. For at brannvesenet skal komme raskt fram, er det viktig for dem å vite hvor du og brannen er. De fleste smarttelefoner har en innebygget kart-app. Dersom du trykker på markøren på hvor du befinner deg på kartet, vil du få opp lengde- og breddegrad. Gi denne informasjonen til operatøren dersom du melder om skogbrann.

Skogbrannfare

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet.

Skogbrannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid representativ for et større omkringliggende område. Pass særlig på dersom det er varslet stor eller meget stor skogbrannfare (større enn 40). Nå er indeksen over 100 i Rakkestad.

I sesongen fra cirka 1. april til cirka 1. september blir skogbrannfaren spesielt overvåket, men også ellers i året dersom det oppstår stor fare for skogbrann.Les mer om hvordan vi lager skogbrannfarevarselet

Slik lages skogbrannfarevarselet

Det er tre meteorologiske elementer som inngår i beregningen: nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet.

Ut fra de to siste elementene beregnes luftens tørrhetsgrad, det vil si luftens evne til å trekke til seg fuktighet fra omgivelsene.

Det brukes også en vegetasjonskonstant for å fange opp de endringer som skjer i skogbunnen fra våren og fram til årets vegetasjon er fullt utviklet utpå forsommeren.

Nedbørmengden om sommeren kan variere mye fra sted til sted på grunn av byger, i tillegg til at terreng og vegetasjon har stor betydning.

Før løvsprett (av bjørk) og i en overgangsperiode på en måned etter løvsprett antas skogbunnen å være mer antennelig på grunn av tørt fjorårsmateriale.