– Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber godt sammen i Østfold. Men det viser også at det kreves langsiktighet, mye ressurser og god påvirkningskondisjon å få gjennomslag, sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen i en pressemelding som Østfold fylkeskommune sendte ut tirsdag kveld.

Stortingsvedtaket innebærer, i følge Østfold fylkeskommune, at sjefen for Luftforsvaret (GIL) fortsatt blir på Rygge, og at spesialstyrkene skal sikres tilstrekkelig støtte gjennom en styrket helikopterberedskap på Rygge.

– Dette er også helt i tråd med forsvarsministerens og forsvarssjefens anbefalinger, påpeker Jakobsen.

To års arbeid

Hun har lagt bak seg to års påvirkningsarbeid for Rygge flystasjon, i samarbeid med Råde- og Rygge-ordførerne René Rafshol og Inger-Lise Skartlien, Østfoldbenken på Stortinget og de tillitsvalgte på Rygge.

– Fra de tillitsvalgte tok kontakt med oss før jul i 2014 og til nå har vi jobbet målbevisst og repeterende, på mange fronter og med støtte fra mange viktige fagmilitære, politiske og regionale miljøer, uttaler Jacobsen.

I pressemeldingen fra Østfold fylkeskommune påpeker Råde-ordfører René Rafshol (H) at det har «blitt et anselig antall møter og samtaler, kronikker og leserbrev, rapporter og presentasjoner.»

Han takker også for at Østlandssamarbeidet har bidratt til å belyse viktigheten av militær aktivitet på Rygge.

Tverrpolitisk sak

Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) henger seg på lovprisingen av Østfold-samarbeidet:

– Et samlet Østfold har tverrpolitisk engasjert seg for Rygge og for viktige forsvarspolitiske valg i denne saken. Og stortingsflertallet har i dag vist at de er enige med oss om at vi skal ha et forsvar for hele landet, og ikke minst at en robust Base Rygge har sin naturlige plass i dette bildet, uttaler Skartlien.

For de tillitsvalgte på Rygge er dette også en gledens dag, selv om de føler med kollegaer i andre deler av landet som ikke har fått like hyggelige beskjeder, heter det i pressemelding:

– Vi har selv fått slike meldinger og vet hva de gjennomgår, sier Per Ivar Fjeldahl, tillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon på Rygge.

Del av fremtidens forsvar

Siden 137 luftving og Rygge flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2012 har fokuset fra de tillitsvalgte på Rygge vært å sikre flystasjonen en plass i fremtidens forsvar av Norge.

– Nå gjelder det å holde trykket oppe også gjennom det kommende arbeidet med landmaktsutredningen, som i 2017 skal se på Hærens fremtid, avslutter Jacobsen, Rafshol, Skartlien og Fjeldahl unisont.