Oslo (NTB): Norske forbrukere er blant Europas minst fornøyde med maten vi kjøper. Bare i Bulgaria og Kroatia er misnøyen større, viser en EU-undersøkelse.

Forbrukerundersøkelsen «Consumer Markets Scoreboard» er foretatt av EU, og omfatter foruten EUs medlemsland også Norge og Island.

– Tydelig mindre fornøyd

– Sammenlignet med andre europeiske land er norske forbrukere tydelig mindre fornøyd med både kjøttet, grønnsakene og frukten de kjøper, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Studien viser at Norge scorer betydelig lavere i matmarkedet enn land som Romania og Ungarn. EU-landet som kommer best ut er Luxembourg med en score på mellom 87 og 88 på de ulike mat-gruppene.

Norske forbrukere gir markedet for «kjøtt- og kjøttprodukter» et resultat på 71,4 mot EUs snitt på 80,6 poeng. For «frukt og grønnsaker» er Norges score 72,5 mot EUs snitt på 81,6. For matvaregruppen «brød, korn, ris og pasta», var forskjellen mot EU noe mindre. Melkeprodukter inngikk ikke som egen varegruppe i undersøkelsen.

Svak nedgang i tilfredshet

Tallene for Norge viser også en svak nedgang i forbrukertilfredsheten siden forrige undersøkelse med 1 poeng.

Norge ligger godt bak våre naboland. Avstanden er enda større opp til øvrige nordeuropeiske land det er naturlig å sammenligne oss med, som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Disse landene har i snitt 84 poeng for de tre matvaregruppene.

– Selv om avstander og bosettingsforhold medfører utfordringer for distribusjon av ferskvarer, må vi kunne forvente bedre tall enn dette. At forbruker ikke får forventninger innfridd må tas som en utfordring for hele verdikjeden, sier Instefjord. (©NTB)