I Hjorteviltregisteret registreres blant annet tall på hvor mange rovdyr som observeres i forbindelse med jakt, også ulv.

Når det gjelder Østfold fylke sett under ett viser tallene at det har blitt sett stadig mer ulv i forbindelse med spesielt elgjakt, skriver Smaalenenes Avis.

I 2007 ble det observert kun to ulv i hele Østfold under elgjakten. I de påfølgende årene var det så en radikal økning i ulveobservasjoner.

I 2008 ble det sett 12 ulv. Både i 2009 og 2010 ble det sett hele 26 ulv, og i 2011 var tallet nede i 10 ulver.

I perioden 2011 til 2014 sank så antall observasjoner igjen, før en ny økning begynte.

I 2016 ble det sett 11 ulver i forbindelse med elgjakten i Østfold, mens det i 2017 var oppe i 17 observasjoner.