(Sarpsborg Arbeiderblad)

Fra og med fredag 7. september må du regne med å se militære kolonner flere steder i Østfold. Fredag kommer tysk materiell til Borg havn i Fredrikstad og da vil det dundre ut 20 kolonner.

Totalt vil rundt 40.000 militære være med på øvelsen som strekker seg fra Borg havn og helt opp til Sør-Trøndelag.

– De militære kolonnene vil i utgangspunktet holde fartsgrensen. Men i praksis vil farten likevel være noe lavere. Tung last bruker naturlig nok lengre tid på å komme opp i fart etter et kryss eller i oppoverbakker, sier kommandersersjant Kari Leinan i RSOM-bataljonen i Forsvaret.

Les også: Første NATO-skip har kommet til Norge – nå nærmer det seg storinnrykk på Borg havn

Kommer du bak en kolonne kan du ikke kjøre forbi, så fremt du ikke er på en firefelts vei.

– Øvrige trafikanter må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, disse skal ha fri vei. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet, sier Anette Hauge i Statens vegvesen.

En militær kolonne har helt andre egenskaper enn vanlig kjøretøy og trafikk. Leinan oppfordrer folk til å ha tålmodighet.

– Husk at det tar lang tid å kjøre forbi en kolonne på 12 kjøretøy. Derfor bør du alltid tenke deg om to ganger før du velger å sette i gang en forbikjøring, sier hun.

TRIDENT JUNCTURE

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge.

Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober-november 2018. Rundt 40.000 soldater fra en rekke land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge. Forrige gang NATO arrangerte tilsvarende øvelse var i Portugal og Spania i 2015.

For Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden. 

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte Totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.