Oslofjord Heimevernsdistrikt sin innsatsstyrke Polar Bear VI vil 7.-9.november gjennomføre øvelsen «Hjortejakt» i Skiptvet og Rakkestad,melder Smaalenenes Avis.

Militært personell med våpen samt militære kjøretøy vil være synlig i de områdene øvelsen skal foregå, både på veiene og rundt objekter som skal sikres. Heimevernet opplyser også at noe støy må påregnes, står det i pressemeldingen.

– Det er viktig for oss å trene blant dem vi skal beskytte, og vi vil gjøre vårt beste for at vår aktivitet vil være til minst mulig hinder for lokalsamfunnet. Økt militær aktivitet må likevel påregnes i øvingsområdet, sier major Carl Tore Gombos, som er sjef for innsatsstyrken.

Polar Bear VI består av cirka 200 motiverte kvinner og menn, med en gjennomsnittsalder på 30 år. Dette er frivillige med minimum gjennomført førstegangstjeneste, men som til daglig har en sivil jobb eller er studenter.

– Av erfaring er det mange soldater som etter å ha dimittert fra førstegangstjenesten savner livet i «grønt», og alt det innebærer faglig og sosialt. Å tjenestegjøre i en innsatsstyrke er derfor en særdeles god anledning til å videreføre soldatlivet. Dette er mulighetenes arena for personlig utvikling, nettverksbygging, samhold og kameratskap, mener Gombos.

Heimevernet utgjør på landsbasis 45.000 soldater, inkludert de 3.000 som tjenestegjør frivillig i innsatsstyrkene.