Fortsetter med å planlegge Harlemåsen – vann og atkomst under utredning

Harlemåsen boligområde er med i videre planlegging, men atkomst og vanntilførsel er ikke bestemt ennå.