Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 206 000 kjøretøy i Østfold.

Fristen for å betale er 20. mars, blir det opplyst i pressemelding fra etaten. Eier du en traktor er årsavgiften på 455 kroner, mens en bil med diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter avkreves 3.290 kroner.

Ni milliarder til statskassen

I pressemeldingen kommer det også frem at inntekten fra årsavgiften utgjør om lag ni milliarder kroner. De pengene går rett inn i statskassen.

Bare fra Østfold kommer det nesten 503 millioner i innbetalt årsavgift.

Skatteetaten er opptatt av at bileierne skal betale i rett tid:

– For at du ikke skal betale mer enn nødvendig er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars,  uttaler seniorrådgiver Jan Lie i pressemeldingen fra Skatteetaten.

Tilleggsavgift etter 20. mars

Riset bak speilet er en tilleggsavgift for kjøretøyeiere som ikke betaler innen forfallsdato.

Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten. Neste år erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.

Satser 2017 Årsavgift

Bil under 7500 kg 2 820 kroner

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 290 kroner

Motorsykkel 1 960 kroner

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere. 455 kroner

Tilleggsavgift ved for sen betaling:

Bil og motorsykkel 250 kroner

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere 50 kroner

Kilde: Skatteetaten

Bileier må betale?

Den som sto som eier av registrert kjøretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2017, er ansvarlig for å betale årsavgiften, påpeker Skatteetaten.

– Selger du kjøretøyet ditt før 20. mars, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften for 2017 blir betalt. Husk å melde eierskifte til Statens vegvesen.

– Det er datoen melding om eierskifte  registreres hos Statens vegvesen som regnes som dato for eierskifte, blir det understreket i pressemeldingen som ble sendt ut mandag.

Hvem slipper å betale

Leverte du registreringsnummerskiltene til Statens vegvesen innen 31. desember 2016, skal du ikke betale årsavgift for 2017.

Du skal heller ikke betale hvis du vraker kjøretøyet senest 20. mars hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri, opplyser Skatteetaten.